Dating europeiske kvinner

Særlig stor betydning hadde oppfatningen av at menn var rasjonelle, mens kvinner var irrasjonelle. Hildegard beskrev «Guds moderlige kjærlighet», og skrev positivt om kvinnelig seksualitet.

På 1200-tallet dyrket franske og tyske trubadurer skjønne adelskvinner i sine kjærlighetssanger.

Den fikk stor betydning sosialt, kulturelt og politisk.

dating europeiske kvinner-6

Størst rolle for den sosialistiske kvinnebevegelsen spilte det tyske sosialdemokratiske partiet, som hadde en ledende rolle også innenfor den internasjonale sosialismen.

Forholdet mellom den borgerlige og den sosialistiske kvinnebevegelsen kunne være fra god til meget anspent.

Den industrielle revolusjonen spredte seg i andre halvdel av 1800-tallet til store deler av Europa.

Kvinner hadde arbeidet i fabrikkene fra starten av, ofte under stor motstand fra mannlige arbeidere.

Nå oppsto for første gang en litterær og verdslig debatt om kvinners stilling i samfunnet, om hvilken betydning kjønn hadde, og om hva det ville si å være mann eller kvinne.

Denne debatten kaltes ble harde angrep på kvinnekjønnet møtt av like engasjerte forsvarsskrift.

Krangelen – eller debatten - varte i flere hundre år, til omkring den franske revolusjon (1789-1799).

Det ble gitt ut tusenvis av bøker, løpesedler og andre skrifter.

Mens kvinnerettsbevegelsen gikk inn for kvinnenes rettigheter, hadde de sosialistiske kvinnene hele arbeiderklassens frigjøring som mål – både kvinner og menn.

Høyere lønn, bedre arbeidsforhold og bedre forhold for arbeiderfamiliene var viktige krav.

Grafiske bilder ble trykt med kampen mellom kjønnene som populært tema.

Comments are closed.